• cs
  • en

Reference

eShift – plánování a alokace lidských zdrojů

eShift – plánování a alokace lidských zdrojů

Aplikace eShift automatizuje proces alokace a řízení lidských zdrojů na úrovni pracovních směn brigádníků. Manažeři mohou prostřednictvím aplikace eShift plánovat a poptávat pracovní pozice a termíny jednotlivých směn.

Jedno z nasazení aplikace proběhlo v prostředí mezinárodní společnosti, která tímto způsobem omezila poptávání zaměstnanců v pracovních agenturách a výrazně zvýšila výkonnost svých brigádníků. Manažeři oslovují primárně stejné osoby, které se v případě potřeby vrací na stejné pozice, vedoucí směn mají okamžitý přehled o alokovaných kapacitách.

Brigádníci mohou s portálem komunikovat buďto prostřednictvím internetového prohlížeče nebo speciální aplikací určenou pro tablety a chytré telefony.

Checklist – kontrolní seznamy v maloobchodě

Checklist – kontrolní seznamy v maloobchodě

Aplikace Checklist automatizuje proces vytváření, publikování, vyplňování, vyhodnocování a reportingu jednotlivých kontrolních seznamů definovaných koncovým uživatelem..

Úkolovník lze v organizaci použít jak pro účely kontroly prováděných rutinních a opakujících se činností, tak ke kontrole, provádění a auditu činností spojených s požadavky vycházejícími z legislativy a případných dalších smluvních závazků (kontrola bezpečnosti práce, protipožární ochrany, zabezpečení pracoviště atd.). Tuto aplikaci lze taktéž použít pro každodenní mikromanagement zaměstnanců a smluvních subjektů.

Jedno z nasazení aplikace je prostředí globálního obchodního řetězce, který ji využívá pro řízeni a získávání informaci z různých úrovní pracovních pozic. Původní komplikované a časově náročné sdělování a získávání informací od zaměstnanců bylo nahrazeno aplikací využívající mobilních zařízení, oslovení a získání informace od stovek prodejen je nyní otázkou minut.