Menu

Zpětný odběr elektrozařízení a baterií

Ekologická likvidace elektrozařízení a baterií prodávaných ITS akciová společnost podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a dle prováděcích vyhlášek tohoto zákona, je zajištěna prostřednictvím spolupráce s kolektivním systémem provozovaným společnostmi ASEKOL a.s. a ECOBAT s.r.o.

Po ukončení životnosti zakoupeného elektrozařízení je nezbytné tento výrobek odevzdat na místo zpětného odběru.

Pokud se takové elektrozařízení vyhodí do běžného komunálního odpadu, nedojde k jeho recyklaci, skončí na skládce, kde může poškodit či ohrozit životní prostředí a lidské zdraví (může obsahovat množství nebezpečných látek).

Mapa sběrných míst: ASEKOLECOBAT  

Pro drobná odpadní elektrozařízení jsou připraveny i speciální červené kontejnery. Jejich seznam naleznete zde: http://www.cervenekontejnery.cz/

V případě nákupu nového výrobku můžete též výrobky s ukončenou životností  podobného typu a použití bezplatně předat (ve stejném počtu kusů, tzv. „kus za kus“) na pracovištích naší společnosti.

Recyklace

Jednoznačně nejvýhodnějším způsobem zpracování výrobků s ukončenou životností je jejich recyklace. Použitá elektrozařízení mohou obsahovat řadu vzácných materiálů k opětovnému použití, čímž se šetří přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování prostředí škodlivinami. Recyklace umožňuje snížení nákladů při výrobě nových výrobků a snížení ekologické zátěže prostředí. V tomto ohledu je úloha spotřebitelů a dalších konečných uživatelů elektrozařízení nezastupitelná, neboť svým zodpovědným přístupem a odevzdáváním odpadního elektrozařízení na místech k tomu určených, významně přispívají k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Upozornění

Na každém elektrozařízení, na jeho obalu, v záručním listu či v návodu na použití, je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Jeho význam spočívá v tom, že tento výrobek nesmí být po ukončení jeho životnosti vyhozen do popelnice se směsným odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy ke zpětnému odběru, tak, aby byla zajištěná jejich ekologická likvidace.

Hledáte partnera pro vaše IT?

Neváhejte se na nás obrátit.

Michal Šon

Michal Šon

Ředitel sekce pro klíčové zákázníky

Anna Říhová

Anna Říhová

Business Development Manager

Jan Šafrata

Jan Šafrata

Business Development Manager

Přihlašte se k našemu newsletteru