Menu

Security as a Service – Bezpečnost jako služba

Dnešní ochrana nemůže spoléhat pouze na signatury známých zranitelností, ale musí striktně vyžadovat korektní chování aplikací a simulací ověřovat cokoli podezřelého. Je nutné provádět inspekci šifrovaného SSL provozu. Nestačí omezovat komunikaci na povolené porty, ale je nutné kontrolovat a řídit používané aplikace.

Ochraňte svá data

SECaaS přináší již ve svém základu komplexní ochranu sítě při přístupu z a do internetu, může být rozšířena o další služby interní ochrany zařízení a serverů včetně IoT a bezpečného vzdáleného připojení. S ITS SECaaS nebudujeme VPN sítě, ale stavíme softwarově definované WAN sítě (SD-WAN), které dokáží flexibilně směrovat provoz dle určených pravidel.

Základní formáty služby

 • Kontrola příchozích emailů
 • Zabezpečení odchozích emailů
 • Řízení provozu dle identity uživatele
 • Proxy chránící uživatele při přístupu do internetu
 • Reverzní proxy chránící servery před útoky z internetu (mail, web a další)
 • Ochrana perimetru lokální sítě
 • Interní ochrana sítí a jejich segmentace
 • Propojení lokalit technologií SD-WAN

Široký záběr sledování, vhodné blokace a automatizované vyhodnocování získaných informací pomáhá bojovat proti hrozbám internetu. Segmentace sítí a aplikací chrání jednu síť před druhou, celkový pohled na život sítě s využitím AI ukazuje možná nebezpečí.

Vyzkoušejte si!

Pojďte si s námi nezávazně otestovat kontrolu příchozí pošty pro vaši doménu. Změnou DNS záznamů si sami řídíte, jak bude pošta směrována na naše bezpečnostního řešení, kde bude podrobena kontrolám a následně doručena příjemcům.

Jak to funguje?

 • pokud tak bude vyhodnocena, zprávu označíme jako SPAM
 • přílohu uložíme do karantény, pokud bude příloha šifrována a nebude ji možno zkontrolovat (uvolnění zprávy z karantény provádíte sami, o uložení souboru je příjemce informován)
 • zprávy a jejich přílohy zkontrolujeme na přítomnost známého či neznámého škodlivého kódu (ochrana proti ZERO DAY útokům)

Nechtějte se jako zodpovědná osoba probudit po kyberútoku bez podpory ověřeného a znalého dodavatele.
Rozhodnutí a nasazení služby SECaaS, které uděláte, vám do budoucna může nevyčíslitelně ušetřit a zachránit vaši společnost před úpadkem. Nasazení je extrémně jednoduché a může být provedeno postupně, od rychlé ochrany uživatelů a emailu až po komplexní ochranu aplikací.

Rádi pomůžeme i vám

Zajímá vás více? Máte dotazy?

Hledáte partnera pro vaše IT?

Neváhejte se na nás obrátit.

Michal Šon

Michal Šon

Ředitel sekce pro klíčové zákázníky

Anna Říhová

Anna Říhová

Business Development Manager

Jan Šafrata

Jan Šafrata

Business Development Manager

Přihlašte se k našemu newsletteru