• cs
 • en

Reference

Volkswagen Financial Services (Škofin) - komplexní péče o infrastrukturu

Volkswagen Financial Services (Škofin) - komplexní péče o infrastrukturu

Společnost Volkswagen Financial Services, do roku 2016 známá především jako Škofin s.r.o., je přední finanční společností specializující se na financování osobních a užitkových automobilů a 30 let patří mezi leadery na trhu. Specializuje se především na podporu prodeje dealerské sítě značek Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, CUPRA, Porsche, Ducati, koncernových ojetých automobilů všech značek a prémiových značek Bentley a Lamborghini. Financovat však nově umí i vozy ostatních značek na trhu. Poskytuje úvěry nové generace, operativní leasing a také značkové pojištění, servisní balíčky a další služby mobility soukromým osobám, podnikatelům i firmám. 
Pro VWFS naše společnost zajišťuje dlouhodobě dodávky IT infrastruktury čítající mj. servery, disková pole, notebooky a s nimi související zajištění maintenance jak pro hardware, tak software. 

 

Spolupráce od: 2000

 

DENSO Manufacturing Czech s.r.o. - implementace a podpora virtualizační platformy a zálohování

DENSO Manufacturing Czech s.r.o. - implementace a podpora virtualizační platformy a zálohování

Pro DENSO Manufacturing Czech s.r.o., výrobce klimatizačních jednotek do automobilů a jejich součástí, dodávající pro světové značky jako Land Rover, Porsche, VW, Škoda a mnoho dalších, společnost s více než dvacetiletou působností v ČR a mimo jiné největšího zaměstnavatele v Libereckém kraji, dodáváme především infrastrukturní řešení a zastřešujeme licence pro nejrůznější SW. Typicky se jedná o servery, disková pole či zálohovací SW, poskytování záručního a pozáručního servisu a v neposlední řadě spolupráci v podobě intenzivní konzultační činnosti.

 

Spolupráce od: 2014

 

Ferona, a.s. - podpora a dodávky centrální serverové platformy a koncových stanic

Ferona, a.s. - podpora a dodávky centrální serverové platformy a koncových stanic

Pro klienta Ferona, a.s., významnou společnost zabývající se nákupem, skladováním, logistikou a prodejem hutních výrobků, který je rovněž centrem materiálového inženýrství ve střední Evropě, zajištujeme dodávky IBM Power serverů, dále notebooků a PC značky Lenovo.

 

Spolupráce od: 2006

 

Aplikace e-procesy pomáhá městu Mnichovo Hradiště

Aplikace e-procesy pomáhá městu Mnichovo Hradiště

Pro městský úřad Mnichovo hradiště jsme upravili a nasadili naši aplikaci e-procesy, která pomáhá řídit agendu úřadu i jednotlivé odbory a umožňuje zadávat úkoly odpovědným osobám.

 

„Na aplikaci oceňuji jednoduchý design, rychlou implementaci do prostředí úřadu, dobrou spolupráci s ITS a naslouchání našim podnětům. Věřím, že rozšířením aplikace zjednodušíme každodenní práci zaměstnanců města, čímž se zlepší poskytování služeb klientům našeho Městského úřadu v Mnichově Hradišti.“

 

Spolupráce od: 2021 

 

 

Správu Pražského hradu - podpora infrastruktury

Správu Pražského hradu - podpora infrastruktury

Pro Správu Pražského hradu, příspěvkovou organizaci Kanceláře prezidenta republiky, zajišťujeme produkty IT infrastruktury, jako například servery, disková pole či personální výpočetní techniku v podobě notebooků a PC. V neposlední řadě poskytujeme také servisní služby primárně spojené se značkou Lenovo a také konzultační a poradenskou činnost.

 

Spolupráce od: 2009

 

Patria Finance, a.s. - podpora a dodávky virtualizační platformy

Patria Finance, a.s. - podpora a dodávky virtualizační platformy

Společnost Patria Finance, a.s., licencovaný obchodník s cennými papíry a součást koncernu ČSOB, poskytuje profesionální služby individuálním investorům a nabízí fyzickým i právnickým osobám přístup na významné světové i lokální kapitálové trhy. Krom nejširší nabídky burz, obchodní aplikace či vzdělávacích programů poskytuje i nejrozsáhlejší zpravodajský servis. Se společností Patria Finance spolupracujeme již od roku 2014 především v oblasti dodávek infrastrukturního hardware – specificky pak především serverů, souvisejícím zajištěním záručního i pozáručního servisu a v neposlední řadě i dodávkami licencí VMware.

 

Spolupráce od: 2014

 

Barrandov Studio a.s - systém pro provoz evropsky unikátního fundusu

Barrandov Studio a.s - systém pro provoz evropsky unikátního fundusu

Pro společnost Barrandov Studio a.s. (světově známá filmová studia) provozujeme aplikaci, která komplexně spravuje skladový systém fundusu - půjčovny kostýmů a rekvizit, který je s počtem více jak 500 000 kusů položek jedním z nejrozsáhlejších v Evropě. 

V rámci spolupráce je klientovi poskytována kontinuální podpora a dodatečný vývoj na míru dalších funkcionalit na základě požadavků klienta.

 

Spolupráce od: 2012

 

Modernizace aplikací s Tanzu Kubernetes

Modernizace aplikací s Tanzu Kubernetes

Digitální transformace, internetové aplikace a funkce internetu věcí vyžadují rychlý vývoj moderních aplikací a jejich nepřetržité úpravy a aktualizace. Tradiční aplikace a platformy vyžadují mnoho rutinní a manuální práce, implementace každé změny je potenciálním rizikem. 

Odpovědí na dnešní problémy je nasazení hybridní cloudově nativní aplikační platformy, která pomůže snadno integrovat nové aplikace a funkce, ušetří čas personálu a podpoří dodávku aplikací od externích vývojářů.

IT středních a zejména velkých firem stojí aktuálně před výzvami, jak rychle a efektivně reagovat na změny, které s sebou přináší byznys i změny technologického prostředí, v němž působí. Je nezbytné hledat, ověřovat a uplatňovat nové koncepty a technologické nástroje pro reflexi těchto změn v aplikačním prostředí firmy a jejich rychlé, efektivní a bezpečné promítání do celého aplikačního portfolia i technologické infrastruktury. Účelem tohoto příspěvku je souhrnně prezentovat poznatky a zkušenosti firmy ITS v této oblasti a dokumentovat je na vybraném konkrétním projektu pro jednoho jejího významného klienta.

ITS akciová společnost

ITS (Informační technologie a služby) je softwarová firma s velmi silným technologickým zázemím, která poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v oblasti vytváření softwarových produktů, podpory a nastavení technologické infrastruktury a její správy, v oblasti projektových a konzultačních služeb a další. 

Pražská energetika, a.s., PRE

Skupina PRE je stabilní, prosperující energetická skupina a významný obchodník s energiemi na českém trhu. Skupina PRE je se svými více než 800 000 odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a dodává energii zákazníkům na bázi modelů BC2 i B2B. Kromě toho Skupina PRE aktivně podporuje moderní technologická řešení, inovace technologií a úspory energií. Právě to bylo pro kooperaci s pracovníky PRE a úspěch projektu klíčové, jejich ochota k přechodu na nové technologie, svým způsobem i ochota riskovat potenciální problémy a zejména pak nastavení efektivních profesionálních vztahů mezi všemi aktéry projektu, a to s respektováním kompetencí obou partnerů.

Výzvy současného prostředí

Digitální transformace, internetové aplikace a funkce internetu věcí vyžadují rychlý vývoj moderních aplikacía jejich nepřetržité úpravy a aktualizace. Tradiční aplikace a platformy vyžadují mnoho rutinní a manuální práce, implementace každé změny je časově i nákladově náročná záležitost a zejména je potenciálním rizikem. Také tradiční metodiky a pracovní postupy nevyhovují dnešním agilním požadavkům. Proto prvotním záměrem na straně PRE bylo hledat a nalézt novou cloudovou aplikační platformu, která bude základem pro snadné integrace nových aplikací s novou funkcionalitou do současného či nového aplikačního prostředí, bude šetřit čas vlastním specialistům a současně podpoří dodávku aplikací od externích vývojářů, resp. externích partnerů PRE.

Právě při vývoji softwarových aplikací naráželi pracovníci firmy na otevřené otázky a výzvy formulované v úvodu příspěvku. Cestou řešení bylo uplatnění nových přístupů a platformy pro provoz a vývoj moderních aplikací. K těm patří zejména kontejnerizační cloud-native platforma, která využívá Enterprise technologie Kubernetes a významně usnadňuje provoz a nasazení nových aplikací. Prostředím pro uplatnění těchto přístupů byl významný zákazník společnosti – Pražská energetika, a.s.

Projekt  možnosti, přístupy, nová řešení

Projekt spolupráce PRE – ITS byl koncipován do dvou částí:

  • vytvoření celého konceptu, základní filosofie řešení a od nich odvozené metodikypro řízení dalších postupů a úloh,
  • implementacenové cloudové platformy, která bude respektovat navržený koncept a metodiku a finálně povede k modernizaci aplikací.

První část  „Koncept“

První část projektu zahrnovala celou škálu diskusí a konzultací s vývojovým týmem PRE, infrastrukturním týmem PRE a pracovníky externích dodavatelů, resp. poskytovatelů služeb. Na základě výsledků diskusí bylo možné navrhnout potřebnou metodiku řešení s uplatněním konceptu DevOps. Pouze pro rekapitulaci je následně uvedeno vymezení tohoto konceptu:

DevOps je soubor praktik a jakýchsi kulturních změn (podporovaných nástroji na automatizaci a lean procesy), který vytváří automatizovaný kanál na dodávání softwaru. Díky tomu umožňuje organizacím poskytovat kvalitnější služby a dodávat aplikace za mnohem kratší dobu.“ (DEMARTINE, Amy. What is DevOps? Forrester [online])

DevOps představuje určitou skupinu procesů a nástrojů, které pomáhají vývojářům (DEVelopment team) a provozovatelům (OPerationS team) k lepší a rychlejší spolupráci.“ (TOUCH4IT. DevOps: co to je? Touch4IT [online]).

V rámci projektu byly jasně definovány procesy pro design, vývoj, implementaci a podporu modernizace aplikací. Výsledky uvedeného řešení celého konceptu byly prezentovány a potvrzeny vedením IT oddělení společnosti.

Druhá část  „Implementace“

Druhá část projektu byla zaměřena na novou cloudovou aplikační platformu. Platforma byla implementována pomocí produktu Tanzu Kubernetes Grid jako dva geograficky oddělené clustery s implementací nové infrastruktury VMware vSphere včetně datového úložiště VMware vSAN.

Opět pouze pro rekapitulaci doplníme vymezení technologie Kubernetes.  „Kubernetes (z řečtiny kormidelník představuje orchestrátor micro-service aplikací běžících jako virtuální kontejnery, který automaticky řeší škálování, load-balancing, rolling updates, selfhealing a další úkony, jež běžně vykonávali DevOps inženýři manuálně“ (LEVEREGE. An Introduction to Kubernetes [online]. 2019

Platforma byla v průběhu roku testována a modernizována, a proto se od svého prvního původního návrhu výrazně proměňovala a lepšila. V rámci dodávky projektu bylo vytvořeno mnoho instalačních postupů a integrací vývojářských nástrojů. Platforma byla integrována se současnými hardwarovými bezpečnostními zařízeními, která hrají důležitou roli ve webovém přístupu k aplikacím a citlivým datům klienta.

Efekty uvedeného řešení (a vzájemné kooperace) lze shrnout v přehledu do následujících bodů:

  • skupina PRE – získala vysoce funkční cloudovou enterprise platformu Kubernetess geografickou vysokou dostupností, výbornou škálovatelností a dlouhodobou udržitelností,
  • je možné průběžně realizovat modernizace aplikacízaložené na principech mikroslužeb, využití kontejnerůumožňujících zvyšovat škálovatelnost platformy a aplikací, uplatňovat jejich agilní vývoja jejich automatizovaný deployment,
  • IT útvaru PRE a jeho pracovníků se tak nabízí možnosti zrychlovat nasazování nových aplikacípodle okamžitých potřeb byznysu, realizace změnstávajících aplikací odpovídajících aktuálním požadavkům manažerů a uživatelů společnosti,
  • s řešením jsou spojeny i další významné efekty jako standardizace aplikační architekturysnížení časové i nákladové náročnostiimplementací nových aplikací, snížení počtu síťových změnpotřebných pro nasazení nové aplikace,
  • z pohledu kooperací PRE s externími partneryje důležitý i zjednodušený přístup k nové cloudové platforměpro externí vývojáře a časové i nákladové náročnosti spojené s jejich aktivitami.

Závěry

Projekt zaměřený na výše zmíněné nové přístupy a technologie přinesl evidentně velmi podstatné zkušenosti:

  • ukázalo se, že uplatnění uvedených postupů, technologií a prostředků přineslo zcela prokazatelné efekty
  • z přehledu vyplývá, že momentálně jde spíše o mimoekonomické efekty, které pro PRE budou mít ale primárně strategický význam,
  • velmi silným předpokladem úspěchubyla vysoká úroveň kooperace týmů PRE a ITS, která může být základem pro další řešení respektujících i nové vývojové změny v byznysu i IT. 
Elektrorevize v datových centrech pro Moneta Money Bank

Elektrorevize v datových centrech pro Moneta Money Bank

Stále častěji narážíme na fakt, že si řada zákazníků není vědoma nutnosti elektrorevizi zařízení v datových centrech pravidelně provádět. Servery jsou totiž stejné spotřebiče jako například rychlovarná konvice nebo lampička ve Vaši kanceláři a vztahují se na ně stejné povinnosti.

Bohužel ani pokud máte své servery umístěné v hostingovém centru, není zaručeno její provedení, protože se jedná o Váš vlastní hardware. Nedostatky mohou mít za následek například redukci plnění pojišťoven v případě havárie spojené s elektroinstalací.

Moneta Money Bank si uvědomuje nutnost pravidelné elektrorevize IT vybavení ve svých datových centrech. Jsme rádi, že jsme dostali příležitost tuto službu nabídnout a poskytnout. Vše proběhlo bez jakéhokoli dopadu na provoz a kapacitu interního týmu banky a to zhruba do dvou týdnů od samotného zahájení prací. Výsledkem dodávky je protokol o provedení měření, včetně všech potřebných detailů pro jednotlivá zařízení.

Odkaz na více detailů k samotné službě najdete zde.

revize

Úkolovník v maloobchodě

Úkolovník v maloobchodě

Aplikace Úkolovník (Tasklist) automatizuje proces vytváření, publikování, vyplňování, vyhodnocování a reportingu jednotlivých kontrolních seznamů definovaných koncovým uživatelem..

Úkolovník lze v organizaci použít jak pro účely kontroly prováděných rutinních a opakujících se činností, tak ke kontrole, provádění a auditu činností spojených s požadavky vycházejícími z legislativy a případných dalších smluvních závazků (kontrola bezpečnosti práce, protipožární ochrany, zabezpečení pracoviště atd.). Tuto aplikaci lze taktéž použít pro každodenní mikromanagement zaměstnanců a smluvních subjektů.

Jedno z nasazení aplikace je prostředí globálního obchodního řetězce, který ji využívá pro řízeni a získávání informaci z různých úrovní pracovních pozic. Původní komplikované a časově náročné sdělování a získávání informací od zaměstnanců bylo nahrazeno aplikací využívající mobilních zařízení, oslovení a získání informace od stovek prodejen je nyní otázkou minut.