Menu

Výzkum & vývoj kybernetické a informační bezpečnosti

V úterý 11. června 2024 proběhlo další jednání Platformy k výzkumu a vývoji kybernetické a informační bezpečnosti, tentokrát na půdě spolupracující ČVUT.

V rámci jednání se probírala například činnost Národního komunikačního centra, program Digitální Evropa, podívali jsme se na bezpečnost satelitní komunikace,

Zajímavá byla i panelová diskuse, kde mezi panelisty usedli například zástupci Armády ČR – mimochodem, věděli jste, že pokud se chcete stát dodavatelem Armády ČR, je jednou z podmínek, aby dodávané produkty bylo možné nabarvit na zeleno? Nebo CyberSecurityHubcz , uskupení založené v roce 2020 Masarykovou univerzitou, Českým vysokým učením technickým v Praze a Vysokým učením technickým v Brně.

Hovořilo se také o možnostech zapojení se pro komerční subjekty, řešil se potenciál technologických start-upů, sdílely se zkušenosti s úspěchy a neúspěchy v reagování na výzvy a obecně byla akce jakýmsi centrálním bodem, ze kterého se odvíjí celá řada činností a aktivit – platforma je tedy název více než výstižný.

Děkujeme NÚKIB za pozvání zástupců naší společnosti na Jednání a také možnost lépe se zorientovat v příležitostech a obecně být „v obraze“.

Co je vlastně NÚKIB a jaká je jeho role?

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKhttps://nukib.gov.cz/cs/IB) je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. Dále má na starosti problematiku veřejně regulované služby v rámci družicového systému Galileo. Vznikl 1. srpna 2017 na základě zákona číslo 205/2017 Sb., kterým se změnil zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Ředitel Úřadu se též pravidelně účastní jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) a je členem Výboru pro kybernetickou bezpečnost , který je stálým pracovním orgánem BRS pro koordinaci plánování opatření k zajišťování kybernetické bezpečnosti České republiky.

NÚKIB a výzkum v oblasti kyberbezpečnosti

NÚKIB je hlavním národním kontaktním centrem v oblasti výzkumu a vývoje v kybernetické bezpečnosti a ochrany utajovaných informací. Úřad se rovněž podílí na vytváření informačního a analytického zázemí pro bezpečnostní komunitu a přispívá ke koordinaci výzkumných aktivit, včetně identifikace výzkumných potřeb, problémů a priorit v kybernetické a informační bezpečnosti.

NÚKIB spolupracuje s akademickou a soukromou sférou na národních i mezinárodních výzkumných projektech a na vývoji a implementaci bezpečnostních technologií využívaných státem.

Většina Úřadem vyhlašovaných výzkumných, vývojových a inovačních projektů je řešena dodavatelsky, formou veřejné zakázky. NÚKIB dále podporuje výzkumné projekty z pozice aplikačního a odborného garanta, případně prostřednictvím dopisu o záměru (Letter of Intent).

V oblasti mezinárodní spolupráce je NÚKIB podporuje vznik mezinárodních konsorcií a s ohledem na vnitřní kapacity Úřadu se zapojí do mezinárodních projektů, jejichž výsledky mají potenciál přispět k rozvoji ochrany českého kyberprostoru.

Co dalšího si přečíst

Podívejte se na další aktuality ze světa IT a dění ve společnosti ITS

Praktická příručka bezpečného chování v kybersvětě od NÚKIB

Hledáte partnera pro vaše IT?

Neváhejte se na nás obrátit.

Michal Šon

Michal Šon

Ředitel sekce pro klíčové zákázníky

Anna Říhová

Anna Říhová

Business Development Manager

Jan Šafrata

Jan Šafrata

Business Development Manager

Přihlašte se k našemu newsletteru