Menu

Environmentální politika akciové společnosti ITS

Páté vydání ze dne 2. 5. 2022

Aktivity ITS akciová společnost jsou zaměřeny především na vývoj a implementaci vlastních programových řešení, komplexní hardwarovou, systémovou a infrastrukturní podporu zákaznických řešení (LAN, SAN, virtualizace) a autorizovaný servis a prodej výrobků Lenovo, IBM, Apple a pokladních systému Toshiba. Vlastní programová řešení společnosti jsou zaměřená na obchodní, ekonomické, výrobní a kancelářské agendy, distribuci, tvorbu a archivaci externích a interních obchodních dokumentů a e-business B2B aplikací. Při realizaci projektů vychází z rozsáhlé znalosti potřeb zákazníků a z dlouhodobého sledování vývoje problematiky technologie procesů a trendů v jejich segmentu trhu. Společnost má kromě sídla v Praze své pobočky také v Brně a Chrudimi.

Ochrana životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek a neustálé zlepšování systému environmentálního managementu a prevence znečištění, patří k nejvyšším prioritám ITS akciová společnost.

Vedení společnosti ITS akciová společnost ustanovuje v rámci své strategie ochrany životního prostředí ke snižování dopadů svých činností, zboží a služeb environmentální politiku, v rámci níž se zavazuje:

  1. k dodržování souladu s právními a jinými požadavky, ke kterým se ITS akciová společnost zavázala, a které se vztahují k environmentálním aspektům společnosti
  2. k neustálému zlepšování environmentálního profilu společnosti
  3. ke snižování dopadů svých činností a služeb na životní prostředí
  4. k prevenci znečišťování životního prostředí
  5. ke zvyšování povědomí zaměstnanců v oblasti ochrany pracovního a životního prostředí, o všech dopadech poskytovaných služeb, činností a výrobků na životní prostředí
  6. k poskytování relevantních informací všem zainteresovaným stranám

Environmentální politika je součástí příručky systému environmentálního managementu a v rámci tohoto systému je dokumentována, implementována a udržována.
Environmentální politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti ITS akciová společnost a jsou vedeny a udržovány záznamy o tom, že je sdělována všem zaměstnancům, osobám pracujícím pro organizaci nebo s jejím pověřením a všem zainteresovaným stranám.

Pravidelné přezkoumávání a aktualizace environmentální politiky, cílů a cílových hodnot probíhá minimálně jednou ročně v rámci procesu přezkoumávání systému environmentálního managementu vrcholovým vedením společnosti ITS akciová společnost (popř. operativně, v případě změn ve společnosti, které mají vliv a dopad na životní prostředí) a je publikována na webových stránkách společnosti.

V Praze dne 2. 5. 2022

Hledáte partnera pro vaše IT?

Neváhejte se na nás obrátit.

Michal Šon

Michal Šon

Ředitel sekce pro klíčové zákázníky

Anna Říhová

Anna Říhová

Business Development Manager

Jan Šafrata

Jan Šafrata

Business Development Manager

Přihlašte se k našemu newsletteru