Menu

dTASK

dTASK představuje novou generaci chytrých firemních aplikací, která digitalizuje a usnadňuje rutinní procesy. Aplikace funguje jako asistent ve firemní komunikaci, sběru a automatizovaném vyhodnocování odpovědí.
headline

O aplikaci

dTASK představuje novou generaci chytrých firemních aplikací, která digitalizuje a usnadňuje rutinní procesy. Aplikace funguje jako asistent ve firemní komunikaci, sběru a automatizovaném vyhodnocování odpovědí. Umožňuje snadno oslovit uživatele jednoduchými i komplexními dotazy, získat od nich textovou nebo multimediální odpověď. Sílu nástroje podtrhuje možnost automatického vyhodnocení odpovědí, které umožňuje extrémně zkrátit čas reakce.

Ať už řešíte bezpečnost práce, audity nebo dohled na vzdálenými pracovišti, je dTASK unikátním pomocníkem v jednorázových nebo opakovaných činnostech. Ušetřete čas při psaní emailů a vytváření dokumentů.

Funkcionality

 • možnost vytvářet vlastní „tasklisty“
 • přednastavené šablony pro vybrané procesy
 • výběr z různých hodnotících kritérií (ano – ne, ROG, hvězdičky, vlastní)
 • nastavení frekvence a automatického generování tasklistů
 • volba manuálního nebo automatického vyhodnocení prostřednictvím AI
 • vkládání příloh všech typů i z mobilních zařízení
 • QR kódy
 • digitální podpisy
 • notifikace
 • archiv dokumentů
 • databáze závad
 • kalendář
 • manažerský dashboard
 • reporting
 • různé role a oprávnění

Možnosti využití

dTASK je schopen pokrýt celou řadu procesů v nejrůznějších odvětvích. Nejvíce oceníte možnost přizpůsobit si zadání přesně dle vašich požadavků díky volitelným hodnotícím kritériím a dalším funkcím. Typicky jej využijete především v těchto oblastech:

headline
headline

Audity

Interní audit

Prostřednictvím aplikace DTASK můžete řešit interní i externí audity různých typů a s veškerými potřebnými náležitostmi. Uživatelé odpovídají na připravené otázky výběrem z možných odpovědí, formou zápisu zjištěných skutečností v kombinaci s multimediálními přílohami (fotografie, videa). V případě zjištění neshody je možné zahájit přímé řešení zjištěného problému formou nápravného opatření. Následné kroky lze řešit buď manuálně, nebo generovat automaticky dle předem definovaného scénáře. Díky DTASKu jednoduše přidělíte úkol jednotlivci či celé skupině, stanovíte termín a máte o všem podrobnou evidenci. V rámci DTASK tak můžete soustředit veškeré potřebné dokumenty a podklady pro samotný audit, který pak jednoduše v rámci aplikace i provedete.

headline
headline

BOZP a PO

ISO certifikace

K dosažení certifikací – ať už jde o systém managementu kvality (ISO 9001), BOZP (ISO 45001), informační bezpečnosti (ISO / IEC 27001), či například systém enviromentálního managementu (ISO 14001) a dalších dle příslušných norem, je jedním ze základních požadavků zavedení Systémového přístupu organizace. DTASK pomůže efektivně a centrálně vést veškerou potřebnou agendu pro splnění těchto kritérií, tak i evidenci samotných kontrol či školení spjatých s touto oblastí.

Bezpečnost práce a požární ochrana jsou zákonnými povinnostmi každého zaměstnavatele. A právě s prevencí, u které dobře platí důvěřuj, ale prověřuj, efektivně pomáhá DTASK. Naplánujete pravidelné kontroly, zajistíte fotodokumentaci a v případě zásadních nesrovnalostí můžete automatizovaně vyvolat proces nápravy.

headline
headline

Compliance

Kontrola plnění povinností

Oblast compliance je velmi široká a liší se společnost od společnosti, jiné požadavky budete řešit ve strojírenství a zcela jiné například ve zdravotnictví. DTASK umožňuje především vytvářet šablony pro vlastní procesy, ať jde o jednoduché seznámení zaměstnanců se směrnicí, či tvorby složitějších dotazníku k sesbírání a vyhodnocení dalších dat, podkladů pro nejrůznější audity a podobně. DTASK tak můžete využít pro sběr zpětné vazby, eskalaci problémů k řešení a dalším úkonům.

Je důležité důvěřovat svým zaměstnancům a dodavatelům, ale stejně tak je důležité provádět namátkové kontroly a dohled nad plněním povinností. V malé organizaci lze tuto činnost provádět osobně, v rozsáhlejších vám pomůže DTASK, pomocí něj získáte odpovědi a požadované dokumenty.

Zkuste nám popsat, jaký proces byste potřebovali pokrýt a my vám jej pomůžeme převést do digitální podoby.

headline
headline

Facility management

Pravidelná kontrola hotelu

Pomocí aplikace DTASK můžete rychle vyřídit všechny potřebné kontrolní procesy například v rámci hotelového zařízení. Ať už jde o čistotu toalet se zaznamenanými pravidelnými údržbami, stav recepce či vstupní haly, či jiné činnosti, které dosud vyřizujete v papírové podobě. Aplikaci můžete využít k seznámení všech zaměstnanců se směrnicemi, nebo k tvorbě jakýchkoliv dotazníků, to vše s podrobnou evidencí. K dispozici máte škálu hodnotících kritérií, můžete pracovat s QR kódy a jednoduše tak načíst příslušný úsek ke kontrole. Samozřejmostí je možnost volitelného ukládání dat, či možnost vedení databáze nejběžnějších závad.

Nemusíte své procesy přizpůsobovat nevyhovující šabloně, DTASK se přizpůsobí vám.

headline
headline

HR

Nástupní proces zaměstnance

V rámci aplikace můžete snadno a kompletně odbavit proces nástupu nového zaměstnance. Od dodání vstupních dokumentů, přes absolvování lékařské prohlídky, po přidělení IT zařízení či naplánování povinných školení. Vše s podrobnou evidencí o absolvování jednotlivých kroků, s možností nastavení posloupnosti a elektronických podpisů. Všechny potřebné informace tak vždy už budete mít dostupné na jednom místě a už nikdy se vám nestane, že opomenete důležitý dokument. Samozřejmostí jsou funkce jako hromadné úkoly, práce se skupinami uživatelů nebo nastavení notifikací. Využijte přednastavených šablon, nebo si vytvořte v intuitivním prostředí svůj vlastní formulář, který si vyhodnotíte buď sami, nebo automatizovaně prostřednictvím umělé inteligence. Šetřete váš čas pro smysluplnější činnosti a vyřizujte rutinní práci obratem. Napříč organizací, napříč pobočkami, se zpětnou vazbou v reálném čase.

V oblasti HR aplikaci DTASK dále využijete typicky pro vytváření, sběr a především vyhodnocování nejrůznějších typů dotazníků, motivačních či hodnotících pohovorů a dalších podobných procesů. Vše s možností nastavení různých hodnotících kritérií či následných kroků. Do aplikace přenesete pohodlně celé potřebné workflow.

headline
headline

Školení zaměstnanců

Pravidelné kvartální školení zaměstnanců

Aplikace DTASK umožňuje rovněž plánovat, evidovat a upomínat zaměstnance o plánovaných školeních či kurzech, které je třeba absolvovat v rámci dané pracovní pozice. I v případě menší firmy se nevyhnete nejrůznějším školením v různé frekvenci pro různé zaměstnance, od povinných po volitelné. Aplikace DTASK je nástrojem, který oceníte v případě, že potřebujete komunikovat na více zaměstnanců v rámci různých lokalit, a to i na globální úrovni.

Ambicí DTASKu je pomoci firmám lépe organizovat čas, který mohou věnovat smysluplnějším činnostem než je dohledávání, zda kdo a kdy obdržel příslušný e-mail. Jednoduchá centrální evidence, notifikace, práce se stávající identitou uživatelů a možnost v rámci jedné aplikace držet bezpečně všechna potřebná data jsou funkce, které ocení nejen pracovníci HR nebo manažeři týmů.

headline
headline

Tasklisty

Tvorba vlastních šablon

DTASK je aplikací, která umožnuje především nastavit si vlastní workflow u rutinních, ale i ad hoc činností – takových, které potřebujete řešit rychle, mít jejich evidenci, jistotu, že se ke každému zaměstnanci daný úkol dostal a v potřebném čase jej splní buď přímo on, nebo někdo z pracovního týmu. Aplikaci, která v případě nesouladu upozorní další pracovníky dle nastavených pravidel a dokáže eskalovat řešení problému v reálném čase. Typicky tak můžete řešit pravidelné kontroly poboček a směnných provozů, kontroly zařízení, nebo třeba náhodnou kontrolu výrobní linky. Do aplikace můžete přenést například sběr podkladů pro nejrůznější audity a mnoho dalšího.

Rádi Vám pomůžeme s prvotním nastavením vhodného scénáře, sami si ověříte, že práce s aplikací DTASK je velmi intuitivní.

Benefity

 • úspora času středního a vyššího managementu
 • náhrada e-mailů a papírových dokladů
 • zkrácení reakčního času v případě zjištěných nesrovnalostí díky automatizaci
 • vyhodnocování odpovědí
 • eskalace problémů v případech kritických nálezů
 • predikovatelnost, dohledatelnost a autentičnost komunikace
 • rychlé získání odpovědí na jednorázové nebo opakující se otázky
 • vizuálně přehledný reporting

Technické informace

 • oddělená správa uživatelů
 • dostupnost v internetovém prohlížeči i na mobilních zařízeních
 • není nutná instalace či jiná nastavení na straně uživatele
 • hledíme na bezpečnost – data jsou přenášena šifrovaně
 • je sledována historie zpracování a pohybu dat až po konečný report
 • data nejsou ukládána na koncových zařízeních
 • on-premise nebo cloud – zabezpečený provoz v ITS cloudu na technologiích IBM, Lenovo a VMWare

Ceník dTASK ke stažení

cenik-dTASK-2024

Hledáte partnera pro vaše IT?

Neváhejte se na nás obrátit.

Michal Šon

Michal Šon

Ředitel sekce pro klíčové zákázníky

Anna Říhová

Anna Říhová

Business Development Manager

Jan Šafrata

Jan Šafrata

Business Development Manager

Přihlašte se k našemu newsletteru

  Zavřít

  Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.