• cs
  • en

Veřejné dokumenty

Základní informace (§ 7 ZOK, § 435 NOZ)

ITS akciová společnost
Vinohradská 184
130 52 Praha 3
Česká republika

IČ: 14889811, DIČ: CZ14889811

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 431. Zápis byl proveden dne 10. ledna 1991


Pozvánka na jednání řádné valné hromady

Pozvánka na VH za rok 2020