Přeskočit navigaci

ePMS

Důležitost promo akcí

Extrémně vysoké konkurenční prostředí mezi maloobchodními řetězci vyžaduje efektivní a komplexní řešení každodenních marketingových a komerčních aktivit.  Řízení slev a akčních nabídek je důležitým až rozhodujícím marketingovým nástrojem v souboji o zákazníky. Příprava promo akcí, komunikace důležitých obchodních, logistických a marketingových údajů k promovaným produktům mezi centrálou a jednotlivými obchody, tisk letáků - to jsou hlavní procesy, které je potřeba spolehlivě a rychle provádět a správně načasovat.

Čím rozsáhlejší obchodní řetězec je, tím náročnější je pro něj zajistit, aby se množství informací související s řízením promo akcí a specifikace nabízeních položek promo akcí různými uživateli dostalo spolehlivě na místo určení, tedy k zákazníkům jednotlivých obchodních jednotek. Často situace vypadá tak, že v obchodní společnosti kolují desítky tabulek a dokumentů s neúplnými a roztroušenými informacemi, jejichž sestavování je neefektivní a nekonečnou noční můrou mnoha zaměstnanců. Příprava a tisk letáků se pak často provádějí na každém obchodě zvlášť a způsobem, který je drahý, zdlouhavý a náchylný k chybám a nejednotné komerční a marketingové strategii společnosti jako celku.

Principy řešení v systému ePMS

Systém ePMS (electronic Promotion Management System) společnosti ITS tato slabá místa správy promo akcí řeší komplexním a efektivním způsobem za použití moderních informačních technologií. Hlavní důraz klade na cetralizované ukládání informací, které lze snadno do systému zadávat a kontrolovat. Přístup k informacím lze detailně nakonfigurovat, a to jak pro jednotlivé uživatelské skupiny, tak i pro fáze přípravy promo akce.


Životní cyklus promo akce typicky prochází předem danými stavy. Administrátor založí hlavičku promo akce. Obchodní oddělení pak do systému nahraje kódy výrobků, z interního systému společnosti se pak dávkou přenesou informace o požadovaných produktech a založí se do připravené promo akce. Některé informace lze následně modifikovat přímo v aplikaci ePMS. Systém ePMS využívá funkcí MS Excelu, který je uživatelům důvěrně známý a umožňuje rychlé a hromadné zadávání dat. Uživatel si ve formátu Excelu stáhne oblast dat, se kterou chce pracovat a poté upravený soubor nahraje zpět do systému, kam se promítnou jen provedené změny. Pro uživatelskou skupinu jsou některá pole otevřená, jiná viditelná ale needitovatelná a další neviditelná. Uživatelské skupiny mají k dispozici všechny potřebné informace a přitom si navzájem nezasahují do práce. Různé typy promo akcí vyžadují různé informace. Pokud tyto informace chybí, systém na ně upozorní a případná související POS se ani nevytiskne.

Řešení tvorby letáků představují šablony vizuálně vytvořené pro kombinace formátů a typů promo akce. Šablony jsou uložené centrálně a použité při dávkovém i manuálním generování letáků ve formátu PDF. Ty si obchod bez použití dodatečného software stáhne a vytiskne.

 

Použité technologie

Základem systému ePMS je robustní výkonný aplikační server IBM WebSphere Application Server. Účelově orientovaná aplikační část byla vytvořena vícevrstvou architekturou a implementována pomocí nejnovějších objektově orientovaných vývojových technologií, metodologií, standardů, nástrojů a produktů IBM (Java, Rational Software Architect 7.5) a Altova (MissionKit2010). Využitý aplikační framework jSPEC/2 představuje architekturu čistě serverových aplikací označovaných jako "Java Server Pages" implementovaných dle standardu Java EE. Pro tvorbu letáků jsou využity technologie na bázi XML.