Přeskočit navigaci

DTube

DTube

Nástroj pro sběr a konsolidaci různorodých dat v pobočkově organizovaných společnostech.

Efektivní chod společností vyžaduje, aby pro jejich řízení byla průběžně k dispozici různorodá data produkovaná procesy ve vlastních pobočkách. Nejlépe pak data automaticky konsolidovaná, validovaná a příslušně agregovaná. DTUBE je efektivní nástroj pro masivní sběr a konsolidaci různorodých primárních informací internetovými kanály operativně nastavitelný uživatelem. Může být provozován cloudově v režimu SaaS a nebo ve vlastním datacentru.
 

Hlavní výhody nástroje DTube

Efektivita

Vzhledem k minimálním implementačním nákladům, možnosti úplné definice datových kolekcí a řízení zpracování uživatelem, zvyšuje nástroj DTUBE významně produktivitu a ekonomickou efektivitu zpracování informací.

Jednoduchost

Jednoduché nastavení kolekcí a datových toků, uživateli vložená data jsou okamžitě validována a zaznamenána pro účely dalšího zpracování centrálním systémem společnosti. Vložení dat může probíhat on-line prohlížečem a nebo offline nahráním z dalších souborů, např. Excel souboru.

Dynamičnost

Díky automatizovanému sběru dat a globální dostupnosti nástroje mohou uživatelé nástroje rychle reagovat na potřeby zákazníků, zaměstnanců, partnerů, apod.

Bezpečnost

Data jsou přenášena šifrovaně. Je sledována historie pohybu a zpracování dat až po konečný report.

Technické řešení

Aplikaci DTUBE je možno provozovat v nejrůznějších technologických variantách dle přání zákazníka. Aplikace je provozována v režimu SaaS ve veřejné nebo privátním cloudu či lokálně v sítí zákazníka, Uživatel systému nepotřebuje pro provoz systému provádět žádnou investici do technického a programového vybavení a nemusí se starat o provoz dané aplikace. Díky současným možnostem komunikací mohou uživatelé přistupovat k dané aplikaci prostřednictvím internetového prohlížeče, PDA nebo tabletu.

Přínos

Informace jsou zpracovány v reálnémčase, je zvýšena jejich správnost, přehlednost a úplnost bez nárůstu nákladů. Vhodná automatická agregace umožňuje okamžité využití výstupů na centrální úrovni. Jednotlivé kolekce dat mohou obsahovat různorodá i nestrukturovaná data včetně multimediálních. Systémnení omezen počtemuživatelů a lokalit.

Možnosti použití

Příkladem použití systému DTUBE mohou být aplikace zaměřené na primární sběr dat decentralizovaných poboček (evidence tržeb, reklamace zboží, produktový katalog, ceník zboží, evidence servisních zásahů, zapůjčeného zboží, zakázek a další) nebo různé formuláře zaměřené na získání zpětné vazby probíhajících aktivit a procesů na pobočkách.