• cs
  • en

Reference

eShift – plánování a alokace lidských zdrojů

Aplikace eShift automatizuje proces alokace a řízení lidských zdrojů na úrovni pracovních směn brigádníků. Manažeři mohou prostřednictvím aplikace eShift plánovat a poptávat pracovní pozice a termíny jednotlivých směn.

Jedno z nasazení aplikace proběhlo v prostředí mezinárodní společnosti, která tímto způsobem omezila poptávání zaměstnanců v pracovních agenturách a výrazně zvýšila výkonnost svých brigádníků. Manažeři oslovují primárně stejné osoby, které se v případě potřeby vrací na stejné pozice, vedoucí směn mají okamžitý přehled o alokovaných kapacitách.

Brigádníci mohou s portálem komunikovat buďto prostřednictvím internetového prohlížeče nebo speciální aplikací určenou pro tablety a chytré telefony.