• cs
  • en

eShift – plánování a alokace lidských zdrojů

Aplikace eShift automatizuje proces alokace a řízení lidských zdrojů na úrovni pracovních směn brigádníků v prostředí společnosti s mnoha organizačními jednotkami.
Manažeři poboček společnosti mohou prostřednictvím aplikace eShift plánovat a poptávat pracovní pozice a termíny jednotlivých směn. Aplikace publikuje a sdílí informace o plánovaných směnách s portfoliem externích lidských zdrojů reprezentovaných portfoliem smluvních brigádníků a stovkami pracovních agentur.
Potencionální zájemci se mohou pomocí portálu eShift popř. pomocí speciální mobilní aplikace přihlašovat na otevřené pracovní směny odpovídající jejich pracovní pozici. Stejně tak pracovní agentury mohou obsazovat otevřené směny svými pracovníky.

Plánování a alokace lidských zdrojů odpovědnými HR pracovníky pro pobočky organizace na úrovni pracovní směny v souladu s portfoliem kmenových zaměstnanců, skutečných nároků a platného pracovního práva (a omezení z něho plynoucí), vytváří nutnost automatizace tohoto procesu.

Manažeři poboček mohou v rámci finančních rámců plánovat a publikovat jednotlivé poptávané pracovní směny obsazované požadovanou kvalifikací v prostředí internetového portálu integrovaného se stovkami pracovních agentur operujících na území České republiky, Slovenské republiky, Maďarska a Polska.

Potenciální brigádníci a pracovníci agentur se mohou pomocí tohoto portálu přihlašovat na jednotlivé otevřené a naplánované směny, přičemž aplikace kontroluje omezení vyplývající z pracovního práva daná země a umožňuje se přihlásit jednotlivým brigádníkům pouze na takové směny, které jsou v souladu s pracovním právem v kontextu daného brigádníka.

Aplikace přehledně eviduje jednotlivé vypsané směny, jejich obsazení až po jejich vykonání formou interaktivního týdenního kalendáře popř. detailních seznamů.

Manažerům poboček z těchto informací aplikace poskytuje širokou škálu reportů a statistik.

Brigádníci mohou s portálem komunikovat buďto prostřednictvím internetového prohlížeče popř. speciální aplikací určenou pro tablety a chytré telefony.