• cs
  • en

Tasklist – úkolovníky, seznamy, reporty

Aplikace Úkolovník (Tasklist) automatizuje proces vytváření, publikování, vyplňování, vyhodnocování a reportingu jednotlivých kontrolních seznamů definovaných koncovým uživatelem.

 

Úkolovník (Tasklist) lze v organizaci použít jak pro účely přidělování úkolů a kontroly prováděných rutinních a opakujících se činností, tak ke kontrole, provádění a auditu činností spojených s požadavky vycházejícími z legislativy a případných dalších smluvních závazků (kontrola bezpečnosti práce, protipožární ochrany, zabezpečení pracoviště atd.). Tuto aplikaci lze taktéž použít pro každodenní mikromanagement zaměstnanců a smluvních subjektů.

Díky novým technologickým možnostem je možno vyžadovat při vyplňování fotodokumentaci o provedení jednotlivých úkolů včetně zachycení geo-lokačních souřadnic, kde a kdy byla fotodokumentace pořízena.

Administrátor aplikace vytváří vzory jednotlivých sad úkolů, definuje komu, kdy a v jaké periodicitě má být sada úkolů přidělena. Uživatel je povinnen v časovém rámci úkoly splnit, aplikace pak pomáhá nabídkou možných řešení a dalšímu vazbami dle zvoleného řešení. Administrátor může k sadě úkolů požadovat připojení grafického podpisu, kterým uživatel potvrdí splnění úkolu.

Uživatel, kterému byla administrátorem navržena a následně vygenerována sada úkolů, provádí vyplňování jednotlivých úkolů ze seznamu, k čemuž používá webový prohlížeč nebo specializovaný přístup pro tablet nebo chytrý telefon. 

Splněné úkoly jsou v databázi aplikace uchovávány po dobu definovanou administrátorem při vytváření vzoru úkolu.

Aplikace obsahuje funkcionality pro vytváření rozličných reportů z vyplněných úkolů včetně reportů obsahující pohledy do archivovaných vyplněných seznamů.