• cs
  • en

Checklist – úkolovníky, seznamy, reporty

Aplikace Checklist automatizuje proces vytváření, publikování, vyplňování, vyhodnocování a reportingu jednotlivých kontrolních seznamů definovaných koncovým uživatelem..

Kontrolní seznamy lze v organizaci použít jak pro účely kontroly prováděných rutinních a opakujících se činností, tak ke kontrole, provádění a auditu činností spojených s požadavky vycházejícími z legislativy a případných dalších smluvních závazků (kontrola bezpečnosti práce, protipožární ochrany, zabezpečení pracoviště atd.). Tuto aplikaci lze taktéž použít pro každodenní mikromanagement zaměstnanců a smluvních subjektů.

Díky nových technologickým možnostem je možno vyžadovat při vyplňování fotodokumentaci o provedení jednotlivých úkolů včetně zachycení geo-lokačních souřadnic, kde a kdy byla fotodokumentace pořízena.

Administrátor aplikace vytváří vzory jednotlivých kontrolních seznamů, definuje komu, kdy, v jaké periodicitě má být kontrolní seznam publikován, definuje obsah kontrolního seznamu tedy jednotlivé úkoly prováděné v rámci tohoto kontrolního seznamu s možností určit, jak se má uživatel vyplňující kontrolní seznam zachovat v případě zvolení definované odpovědi a jak se má zachovat aplikace pro vyplňování kontrolních seznamů v případě zvolené odpovědi. Administrátor může taktéž v navrhovaném vzoru požadovat připojení grafického podpisu prováděného uživatelem po vyplnění kontrolního seznamu.

Uživatel, kterému byl administrátorem aplikace navržen a následně vygenerován kontrolní seznam, provádí vyplňování jednotlivých úkolů ze seznamu, k čemuž používá aplikaci určenou pro tablet nebo chytrý telefon. Tato aplikaci umožňuje specifikovat uživateli odpovědi jak formou textové odpovědi, tak i případnou fotodokumentací o provedení daného úkolu popřípadě doplnit vyplněný kontrolní seznam svým podpisem provedeným na tabletu popř. chytrém telefonu elektronickým perem popř. prstem.

Vyplněné kontrolní seznamy jsou v databázi aplikace uchovávány po dobu definovanou administrátorem při vytváření vzoru kontrolního seznamu.

Aplikace obsahuje funkcionality pro vytváření rozličných reportů z vyplněných kontrolních seznamů včetně reportů obsahující pohledy do archivovaných vyplněných kontrolních seznamů.