• cs
  • en

Environmentální politika

Environmentální politika akciové společnosti ITS

Čtvrté vydání ze dne 2.8.2017

Aktivity ITS akciová společnost jsou zaměřeny především na vývoj a implementaci vlastních programových řešení, komplexní hardwarovou, systémovou a infrastrukturní podporu zákaznických řešení (LAN, SAN, virtualizace) a autorizovaný servis a prodej výrobků Lenovo, IBM, Apple a pokladních systému Toshiba. Vlastní programová řešení společnosti jsou zaměřená na obchodní, ekonomické, výrobní a kancelářské agendy, distribuci, tvorbu a archivaci externích a interních obchodních dokumentů a e-business B2B aplikací. Při realizaci projektů vychází z rozsáhlé znalosti potřeb zákazníků a z dlouhodobého sledování vývoje problematiky technologie procesů a trendů v jejich segmentu trhu. Společnost má kromě sídla v Praze své pobočky také v Brně a Chrudimi.

Ochrana životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek a neustálé zlepšování systému environmentálního managementu a prevence znečištění, patří k nejvyšším prioritám ITS akciová společnost.
Vedení společnosti ITS akciová společnost ustanovuje v rámci své strategie ochrany životního prostředí ke snižování dopadů svých činností, zboží a služeb environmentální politiku, v rámci níž se zavazuje:
a) k dodržování souladu s právními a jinými požadavky, ke kterým se ITS akciová společnost zavázala, a které se vztahují k environmentálním aspektům společnosti
b) k neustálému zlepšování environmentálního profilu společnosti
c) ke snižování dopadů svých činností a služeb na životní prostředí
d) k prevenci znečišťování životního prostředí
e) ke zvyšování povědomí zaměstnanců v oblasti ochrany pracovního a životního prostředí, o všech dopadech poskytovaných služeb, činností a výrobků na životní prostředí
f) k poskytování relevantních informací všem zainteresovaným stranám

Environmentální politika je součástí příručky systému environmentálního managementu a v rámci tohoto systému je dokumentována, implementována a udržována.
Environmentální politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti ITS akciová společnost a jsou vedeny a udržovány záznamy o tom, že je sdělována všem zaměstnancům, osobám pracujícím pro organizaci nebo s jejím pověřením a všem zainteresovaným stranám.

Pravidelné přezkoumávání a aktualizace environmentální politiky, cílů a cílových hodnot probíhá minimálně jednou ročně v rámci procesu přezkoumávání systému environmentálního managementu vrcholovým vedením společnosti ITS akciová společnost (popř. operativně, v případě změn ve společnosti, které mají vliv a dopad na životní prostředí) a je publikována na webových stránkách společnosti.

V Praze dne 2.8.2017