• cs
  • en

Reference

Aplikace e-procesy pomáhá městu Mnichovo Hradiště

Aplikace e-procesy pomáhá městu Mnichovo Hradiště

Jedním z nových zákazníků se stalo město Mnichovo Hradiště. Celý příběh vznikl na základě naši propagace na sociální síti LinkedIn, kde jsme zaujali vedoucí úřadu paní Kamilu Galetkovou.

Její požadavek byl velmi jednoduchý. Potřebovala nástroj, kterým dokáže přehledně řídit agendy úřadu, jednotlivé odbory a zadávat úkoly odpovědným kolegům. Po několika schůzkách jsme společně spustili testovací verzi, abychom poskytli jasnou představu o fungování nástroje e-procesy v praktickém životě. Velmi brzy jsme dostali řadu zajímavých podnětů, které postupně do aplikace přidáváme. Zároveň jsme se dohodli na finální implementaci a přepnutí do produkčního nasazení. Na spolupráci si ceníme aktivní komunikace a zpětné vazby, kterou dostáváme. Využití aplikace v praktickém řízení města se průběžně rozšiřuje o další agendy.

Jak nám řekla přímo vedoucí úřadu, paní Galetková:

„Na aplikaci oceňuji jednoduchý design, rychlou implementaci do prostředí úřadu, dobrou spolupráci s ITS a naslouchání našim podnětům. 

Věřím, že rozšířením aplikace zjednodušíme každodenní práci zaměstnanců města, čímž se zlepší poskytování služeb klientům našeho Městského úřadu v Mnichově Hradišti.“

V závěru bychom chtěli poděkovat městu Mnichovo Hradiště za skvělou spolupráci.

Zároveň samozřejmě nabízíme možnost zjednodušit své procesy i Vám. Přidáte se?

Odkaz na více detailů k samotné aplikaci najdete zde.

 

Elektrorevize v datových centrech pro Moneta Money Bank

Elektrorevize v datových centrech pro Moneta Money Bank

Stále častěji narážíme na fakt, že si řada zákazníků není vědoma nutnosti elektrorevizi zařízení v datových centrech pravidelně provádět. Servery jsou totiž stejné spotřebiče jako například rychlovarná konvice nebo lampička ve Vaši kanceláři a vztahují se na ně stejné povinnosti.

Bohužel ani pokud máte své servery umístěné v hostingovém centru, není zaručeno její provedení, protože se jedná o Váš vlastní hardware. Nedostatky mohou mít za následek například redukci plnění pojišťoven v případě havárie spojené s elektroinstalací.

Moneta Money Bank si uvědomuje nutnost pravidelné elektrorevize IT vybavení ve svých datových centrech. Jsme rádi, že jsme dostali příležitost tuto službu nabídnout a poskytnout. Vše proběhlo bez jakéhokoli dopadu na provoz a kapacitu interního týmu banky a to zhruba do dvou týdnů od samotného zahájení prací. Výsledkem dodávky je protokol o provedení měření, včetně všech potřebných detailů pro jednotlivá zařízení.

Odkaz na více detailů k samotné službě najdete zde.

revize

Úkolovník v maloobchodě

Úkolovník v maloobchodě

Aplikace Úkolovník (Tasklist) automatizuje proces vytváření, publikování, vyplňování, vyhodnocování a reportingu jednotlivých kontrolních seznamů definovaných koncovým uživatelem..

Úkolovník lze v organizaci použít jak pro účely kontroly prováděných rutinních a opakujících se činností, tak ke kontrole, provádění a auditu činností spojených s požadavky vycházejícími z legislativy a případných dalších smluvních závazků (kontrola bezpečnosti práce, protipožární ochrany, zabezpečení pracoviště atd.). Tuto aplikaci lze taktéž použít pro každodenní mikromanagement zaměstnanců a smluvních subjektů.

Jedno z nasazení aplikace je prostředí globálního obchodního řetězce, který ji využívá pro řízeni a získávání informaci z různých úrovní pracovních pozic. Původní komplikované a časově náročné sdělování a získávání informací od zaměstnanců bylo nahrazeno aplikací využívající mobilních zařízení, oslovení a získání informace od stovek prodejen je nyní otázkou minut.