• cs
  • en

Reference

Aplikace e-procesy pomáhá městu Mnichovo Hradiště

Jedním z nových zákazníků se stalo město Mnichovo Hradiště. Celý příběh vznikl na základě naši propagace na sociální síti LinkedIn, kde jsme zaujali vedoucí úřadu paní Kamilu Galetkovou.

Její požadavek byl velmi jednoduchý. Potřebovala nástroj, kterým dokáže přehledně řídit agendy úřadu, jednotlivé odbory a zadávat úkoly odpovědným kolegům. Po několika schůzkách jsme společně spustili testovací verzi, abychom poskytli jasnou představu o fungování nástroje e-procesy v praktickém životě. Velmi brzy jsme dostali řadu zajímavých podnětů, které postupně do aplikace přidáváme. Zároveň jsme se dohodli na finální implementaci a přepnutí do produkčního nasazení. Na spolupráci si ceníme aktivní komunikace a zpětné vazby, kterou dostáváme. Využití aplikace v praktickém řízení města se průběžně rozšiřuje o další agendy.

Jak nám řekla přímo vedoucí úřadu, paní Galetková:

„Na aplikaci oceňuji jednoduchý design, rychlou implementaci do prostředí úřadu, dobrou spolupráci s ITS a naslouchání našim podnětům. 

Věřím, že rozšířením aplikace zjednodušíme každodenní práci zaměstnanců města, čímž se zlepší poskytování služeb klientům našeho Městského úřadu v Mnichově Hradišti.“

V závěru bychom chtěli poděkovat městu Mnichovo Hradiště za skvělou spolupráci.

Zároveň samozřejmě nabízíme možnost zjednodušit své procesy i Vám. Přidáte se?

Odkaz na více detailů k samotné aplikaci najdete zde.