• cs
  • en

eBDX – Internetová distribuce dokumentů

Masivní nástup internetových technologií umožnil rozšířit, zkvalitnit a především zlevnit stávající způsoby předávání dokladů a dalších informací, jako je pošta, fax a telefon, mezi obchodními partnery. Systém eBDX byl vytvořen společností ITS především pro větší organizace spolupracující s rozsáhlou sítí obchodních partnerů. Nasazením produktu eBDX v organizaci se významně sníží náklady plynoucí z distribuce dokumentů, zprůhlední existující toky dokumentů a vytvoří centrální archiv všech obchodních dokumentů.

Základem architektury systému eBDX je centralizované uložení různých typů dokumentů a informací vyměňovaných mezi uživatelem a jeho obchodními partnery. Takto zobecněné dokumenty jsou klasifikovány a uloženy v centrální databázi, jež následně umožňuje snadné vyhledání, prohlédnutí, tisk, popř. odeslání dokumentu. Elektronické zasílání obchodních dokumentů prostřednictvím produktu eBDX kombinuje moderní způsoby publikace dokumentů s aktivní distribucí dokumentů v různých standardizovaných elektronických formátech (XML, EDI, RTF, XLS, PDF)
prostřednictvím internetu.

Základem systému eBDX je robustní výkonný aplikační server IBM WebSphere Application Server. Účelově orientovaná aplikační část byla vytvořena vícevrstvou architekturou a implementována pomocí nejnovějších objektově orientovaných vývojových technologií, metodologií, standardů, nástrojů a produktů IBM (Java Rational Application Developer).
Využitý aplikační framework jSPEC představuje architekturu čistě serverových aplikací označovaných jako "Java Server Pages" nebo "Server Side Java" implementovaných dle standardu JAVA2EE.

Systém eBDX zohledňuje způsob spolupráce s jednotlivými skupinami obchodních partnerů v závislosti na zvoleném typu komunikace.
Distribuce dokumentů může být realizována buď v zabezpečeném publikačním režimu prostřednictvím internetu, v režimu aktivní distribuce dokumentů partnerům ve formě datových zpráv předávaných prostřednictvím protokolu FTP (X.400), AS2 nebo aplikačními službami SOA ve formátu EANCOM, TRADACOM,X12,XML, cXML případně kombinací těchto způsobů a formátů.