• cs
  • en

DTube – Sběr a konsolidace dat

Uživatelsky jednoduchá a intuitivní tvorba elektronických formulářů pro sběr, převod, distribuci a zpracování různorodých dat.

Nástroj DTUBE slouží k zajištění efektivního chodu společnosti. Jednoduchým způsobem automatizuje, zrychluje a sjednocuje procesy. Díky tomu, že nástroj využívá pouze internetový prohlížeč, není nutná instalace či jiná nastavení na straně uživatele.

EFEKTIVITA

Vzhledem k minimálním nákladům na zavedení, provoz a zpracování dat, zvyšuje nástroj DTUBE významně produktivitu a ekonomickou efektivitu zpracování informací. Aplikaci či formuláře vytvoříte do 30 minut bez jakýchkoliv znalostí programování.

JEDNODUCHOST

Uživatel může během pár minut navrhovat formuláře, aplikace a vlastní šablony (prostřednictvím programu MS Word) sloužící k zobrazení dat a vytváření dokumentů splňující ty nejvyšší nároky na grafické standardy užívané ve společnosti, bez ohledu na jakékoliv znalosti programování a IT designu. Následné vložení dat může probíhat pomocí internetového prohlížeče nebo nahráním ze souborů, např. Excel souboru.

DYNAMIČNOST

 Díky automatizovanému sběru a distribuci dat mohou uživatelé rychle reagovat na potřeby zákazníků, zaměstnanců, partnerů, apod. Jednotlivé elektronické formuláře mohou obsahovat až desítky milionů záznamů aniž by došlo ke zpomalení systému.

BEZPEČNOST

Data jsou přenášena šifrovaně a je sledována historie zpracování a pohybu dat až po konečný report.

DOSTUPNOST

Díky současným možnostem komunikací mohou uživatelé přistupovat k DTUBE prostřednictvím internetového prohlížeče, PDA nebo tabletu.

VHODNOST POUŽITÍ

Potřebujete sjednotit a optimalizovat toky dokumentů různorodého charakteru?
Zaneprázdňují Vás každodenní činnosti spojené se sestavováním přehledů rozličných činností?
Potřebujete snadno publikovat dokumenty pro účely každodenního řízení?
Máte přehled o provádění každodenních činností ve Vašich pobočkách a odděleních?
Potřebujete získávat zpětnou vazbu na prováděné každodenní různorodé úkoly?
Máte problém se vznikem drobných aplikací a formulářů vytvářených Vašimi koncovými uživateli (např. různé Exel soubory)?
Využili byste možnosti návrhu drobných aplikací v řádově hodinách bez znalosti jakéhokoliv programování?
Máte problém s přístupem k Vašim kancelářským aplikacím a formulářům mimo Vaše pracoviště?

MOŽNOST POUŽITÍ

Příkladem použití systému DTUBE mohou být aplikace zaměřené na primární sběr dat decentralizovaných poboček (evidence tržeb, reklamace zboží, produktový katalog, ceník zboží, evidence servisních zásahů, zapůjčeného zboží, zakázek a další) nebo různé formuláře zaměřené na získání zpětné vazby probíhajících aktivit a procesů na pobočkách.

FUNKČNOST

Na základě jednoduché definice elektronického formuláře (bez jakékoliv znalosti programování či jiného skriptování) je elektronický formulář automaticky prezentován webovými datovými formuláři, automaticky generovanými šablonami XLS prostřednictvím nichž jednotliví uživatelé aplikace (uživatelé na pobočkách společnosti, zástupci externích subjektů společnosti) vkládají a aktualizují primární data produkované procesy společnosti.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Nástroj DTUBE je provozován v režimu SaaS ve veřejném či privátním cloudu či lokálně v sítí zákazníka s možností nejrůznějších technologických variant. V případě využití cloudové služby od naší společnosti, nepotřebujete žádnou následnou investici do technického a programového vybavení a nemusíte se starat o provoz DTUBE.

VYBRANÉ FUNKCE A VÝHODY DTUBE

  • elektronické formuláře mohou obsahovat různorodá i nestrukturovaná data, informace jsou zpracovány v reálném čase
  • systém není omezen počtem uživatelů a lokalit
  • integrální součástí systém DTUBE je plánování, správa a monitoring spouštění jednotlivých asynchronních procesů souvisejících se zpracováním jednotlivých kolekcí dat
  • konsolidovaná data kolekce jsou exportována do standardních formátů CSV, XML, TXT, přičemž je možno zabezpečit automatizovanou distribuci takovýchto exportů do prostředí dalších middleware a integračních platforem (IBM WebSphere MQ, Java JMS, BizTalk), popřípadě zasílat exportovaná data prostřednictvím protokolů ftp a sftp.