• cs
  • en

Digitální transformace

Chytré aplikace ITS vyvinuté týmem zkušených analytiků podporují vaše podnikání

dTASK - Asistent ve firemní komunikaci

dTASK - Asistent ve firemní komunikaci

DTASK

 

Asistent ve firemní komunikaci, sběru a automatizovaném vyhodnocování odpovědí. Umožňuje snadno oslovit uživatele jednoduchými i komplexními dotazy, získat od nich textovou nebo multimediální odpověd. Sílu nástroje podtrhuje možnost automatické vyhodnocení odpovědí, které umožňuje extrémně zkrátit čas reakce. Ať už řešíte bezpečnost práce,  audity nebo dohled na vzdálenými pracovišti, je dTASK unikátním pomocníkem v jednorázových nebo opakovaných činnostech. Ušetřete čas při psaní emailů, vytváření dokumentů a používejte aplikaci dTASK.

Chcete se dozvědět více? Pokračujte zde.

eBDX – Internetová distribuce dokumentů

eBDX – Internetová distribuce dokumentů

Masivní nástup internetových technologií umožnil rozšířit, zkvalitnit a především zlevnit stávající způsoby předávání dokladů a dalších informací, jako je pošta, fax a telefon, mezi obchodními partnery. Systém eBDX byl vytvořen společností ITS především pro větší organizace spolupracující s rozsáhlou sítí obchodních partnerů. Nasazením produktu eBDX v organizaci se významně sníží náklady plynoucí z distribuce dokumentů, zprůhlední existující toky dokumentů a vytvoří centrální archiv všech obchodních dokumentů.

Základem architektury systému eBDX je centralizované uložení různých typů dokumentů a informací vyměňovaných mezi uživatelem a jeho obchodními partnery. Takto zobecněné dokumenty jsou klasifikovány a uloženy v centrální databázi, jež následně umožňuje snadné vyhledání, prohlédnutí, tisk, popř. odeslání dokumentu. Elektronické zasílání obchodních dokumentů prostřednictvím produktu eBDX kombinuje moderní způsoby publikace dokumentů s aktivní distribucí dokumentů v různých standardizovaných elektronických formátech (XML, EDI, RTF, XLS, PDF)
prostřednictvím internetu.

Základem systému eBDX je robustní výkonný aplikační server IBM WebSphere Application Server. Účelově orientovaná aplikační část byla vytvořena vícevrstvou architekturou a implementována pomocí nejnovějších objektově orientovaných vývojových technologií, metodologií, standardů, nástrojů a produktů IBM (Java Rational Application Developer).
Využitý aplikační framework jSPEC představuje architekturu čistě serverových aplikací označovaných jako "Java Server Pages" nebo "Server Side Java" implementovaných dle standardu JAVA2EE.

Systém eBDX zohledňuje způsob spolupráce s jednotlivými skupinami obchodních partnerů v závislosti na zvoleném typu komunikace.
Distribuce dokumentů může být realizována buď v zabezpečeném publikačním režimu prostřednictvím internetu, v režimu aktivní distribuce dokumentů partnerům ve formě datových zpráv předávaných prostřednictvím protokolu FTP (X.400), AS2 nebo aplikačními službami SOA ve formátu EANCOM, TRADACOM,X12,XML, cXML případně kombinací těchto způsobů a formátů.

DTube – Sběr a konsolidace dat

DTube – Sběr a konsolidace dat

Uživatelsky jednoduchá a intuitivní tvorba elektronických formulářů pro sběr, převod, distribuci a zpracování různorodých dat.

Nástroj DTUBE slouží k zajištění efektivního chodu společnosti. Jednoduchým způsobem automatizuje, zrychluje a sjednocuje procesy. Díky tomu, že nástroj využívá pouze internetový prohlížeč, není nutná instalace či jiná nastavení na straně uživatele.

EFEKTIVITA

Vzhledem k minimálním nákladům na zavedení, provoz a zpracování dat, zvyšuje nástroj DTUBE významně produktivitu a ekonomickou efektivitu zpracování informací. Aplikaci či formuláře vytvoříte do 30 minut bez jakýchkoliv znalostí programování.

JEDNODUCHOST

Uživatel může během pár minut navrhovat formuláře, aplikace a vlastní šablony (prostřednictvím programu MS Word) sloužící k zobrazení dat a vytváření dokumentů splňující ty nejvyšší nároky na grafické standardy užívané ve společnosti, bez ohledu na jakékoliv znalosti programování a IT designu. Následné vložení dat může probíhat pomocí internetového prohlížeče nebo nahráním ze souborů, např. Excel souboru.

DYNAMIČNOST

 Díky automatizovanému sběru a distribuci dat mohou uživatelé rychle reagovat na potřeby zákazníků, zaměstnanců, partnerů, apod. Jednotlivé elektronické formuláře mohou obsahovat až desítky milionů záznamů aniž by došlo ke zpomalení systému.

BEZPEČNOST

Data jsou přenášena šifrovaně a je sledována historie zpracování a pohybu dat až po konečný report.

DOSTUPNOST

Díky současným možnostem komunikací mohou uživatelé přistupovat k DTUBE prostřednictvím internetového prohlížeče, PDA nebo tabletu.

VHODNOST POUŽITÍ

Potřebujete sjednotit a optimalizovat toky dokumentů různorodého charakteru?
Zaneprázdňují Vás každodenní činnosti spojené se sestavováním přehledů rozličných činností?
Potřebujete snadno publikovat dokumenty pro účely každodenního řízení?
Máte přehled o provádění každodenních činností ve Vašich pobočkách a odděleních?
Potřebujete získávat zpětnou vazbu na prováděné každodenní různorodé úkoly?
Máte problém se vznikem drobných aplikací a formulářů vytvářených Vašimi koncovými uživateli (např. různé Exel soubory)?
Využili byste možnosti návrhu drobných aplikací v řádově hodinách bez znalosti jakéhokoliv programování?
Máte problém s přístupem k Vašim kancelářským aplikacím a formulářům mimo Vaše pracoviště?

MOŽNOST POUŽITÍ

Příkladem použití systému DTUBE mohou být aplikace zaměřené na primární sběr dat decentralizovaných poboček (evidence tržeb, reklamace zboží, produktový katalog, ceník zboží, evidence servisních zásahů, zapůjčeného zboží, zakázek a další) nebo různé formuláře zaměřené na získání zpětné vazby probíhajících aktivit a procesů na pobočkách.

FUNKČNOST

Na základě jednoduché definice elektronického formuláře (bez jakékoliv znalosti programování či jiného skriptování) je elektronický formulář automaticky prezentován webovými datovými formuláři, automaticky generovanými šablonami XLS prostřednictvím nichž jednotliví uživatelé aplikace (uživatelé na pobočkách společnosti, zástupci externích subjektů společnosti) vkládají a aktualizují primární data produkované procesy společnosti.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Nástroj DTUBE je provozován v režimu SaaS ve veřejném či privátním cloudu či lokálně v sítí zákazníka s možností nejrůznějších technologických variant. V případě využití cloudové služby od naší společnosti, nepotřebujete žádnou následnou investici do technického a programového vybavení a nemusíte se starat o provoz DTUBE.

VYBRANÉ FUNKCE A VÝHODY DTUBE

  • elektronické formuláře mohou obsahovat různorodá i nestrukturovaná data, informace jsou zpracovány v reálném čase
  • systém není omezen počtem uživatelů a lokalit
  • integrální součástí systém DTUBE je plánování, správa a monitoring spouštění jednotlivých asynchronních procesů souvisejících se zpracováním jednotlivých kolekcí dat
  • konsolidovaná data kolekce jsou exportována do standardních formátů CSV, XML, TXT, přičemž je možno zabezpečit automatizovanou distribuci takovýchto exportů do prostředí dalších middleware a integračních platforem (IBM WebSphere MQ, Java JMS, BizTalk), popřípadě zasílat exportovaná data prostřednictvím protokolů ftp a sftp.