• cs
  • en

Cloudová řešení

BaaS - Backup as a Service

Nabízená služba zálohování je navržena jako všestranné řešení, které umožňuje zálohovat různorodé systémy provozované ve vlastních datacentrech zákazníků anebo v cloudových prostředí. Licenční model služby umožňuje zálohovat libovolný počet serverů s libovolným počtem verzí.

Zálohování dat využívá pokročilého software IBM Spectrum Protect, který umožňuje nepřetržité provádění každodenních záloh provozních dat, databází a celých systémů. Infrastruktura řešení je navržena jako plně redundantní, zálohována data jsou replikována z primárního do záložního datového úložiště v sekundárním datovém centru.

Pro zálohy virtuálního prostředí je použito technologie zálohování mimo vlastní zálohované servery pomocí standardního zálohovacího API a tzv. Data Mover Node, tedy virtuálního serveru o malých výkonových nárocích, obsahujícího Spectrum Protect klienta a zajišťujícího komprimovaný a deduplikovaný přenos zálohovaných dat na zálohovací server. K tomuto serveru je v případě prostředí VMware připojen snapshot zálohovaného virtuálního serveru, který je po přenesení rozdílových dat následně odpojen a zapracován. Nedochází k přenášení všech bloků virtuálních disků, ale pomocí technologie Change Block Tracking jen těch, které byly od minulé zálohy změněny. To umožňuje výrazně zkrátit dobu záloh.  Pro virtuální prostředí VMware je pak součástí integrace do managementu vCenter serveru formou plug-inu.

Zálohování probíhá formou progresivního backupu, kdy po pořízení první plné zálohy je dále přenášen jen inkrementální přírůstek. S využitím výkonné databáze produktu Spectrum Protect, která je jeho součástí, jsou zálohy prezentovány v případě obnovy jako plná záloha k dané časové značce. Odpadá tak nutnost obnov plné a například několika inkrementálních záloh. Při ukládání záloh je využita technologie inline deduplikace, která je doplněna o komprimaci a přináší výrazné snížení nároků na úložný prostor pro uchování záloh. Celý proces je prováděn již na zálohovaném klientovi, dochází tedy i k úspoře pásma nutného k přenesení záloh po síti.

 

Služba zahrnuje:

  • účtování za objem uložených záloh v TB po deduplikaci a kompresi, pro výpočet měsíční ceny není podstatný počet zálohovaných serverů, počet uložených verzí nebo množství přenesených dat
  • cena zahrnuje licence veškerého zálohovacího software IBM Spectrum Protect, nerozlišuje se zálohování databází, souborů, emailových serverů či virtuálních prostředí
  • zálohy jsou uloženy paralelně ve dvou různých datových centrech, obnova je možná z obou lokalit
  • služba obsahuje veškeré činnosti spojené se zálohovacími servery na straně ITS a telefonickou či emailovou podporu zákazníka v pracovní době, v případě krizové situace a potřeby obnovy na straně zákazníka v režimu 24x7x365 s odezvou do 30 minut