• cs
 • en

Aktuality

Whistleblowing

mailbox

 

Víte co to je Whistleblowing? A víte, že má každá společnost nad 25 zaměstnanců novou zákonnou povinnost?

 

„Whistleblowing je ve světě rozšířená a uznávaná praktika umožňující zaměstnancům firem podat anonymní oznámení na podezření z jakékoliv nekalé nebo negativní činnosti páchané v rámci firmy. 

To znamená, že každý zaměstnanec má právo anonymně na takové jednání upozornit. 

Legislativa Evropské unie ukládá povinnost zaměstnavatelům nejen umožnit zaměstnancům podat takové oznámení, ale upravuje i pravidla pro reakci na ně.“

 • Každý zaměstnanec takové organizace má tak mít možnost podat anonymní oznámení upozorňující na negativní, neetické dění nebo nekalou činnost uvnitř organizace.
 • Principem je zajistit oznamovatelům, tzv. whistleblowerům anonymitu a vyhnutí se osobním postihům, vyčlenění z pracovního kolektivu a podobných dopadů.
 • Ať už je téma whistleblowingu vnímáno u nás i ve světě jakkoliv kontroverzně, skutečnost je taková, že směrnice Evropské unie (EU) 2019/1937 o ochraně oznamovatelů ukládá zaměstnavatelům povinnost takovou možnost pro zaměstnance zřídit a upravuje i podmínky pro reakci na ně.
 • Vám, jako zaměstnavateli, může správně pojatý nástroj pro whistleblowing při správném odkomunikování mezi své zaměstnance naopak pomoci odhalit negativní či přímo nezákonné dění uvnitř vaší firmy a také poskytne možnost je řešit interně, v rámci firemního prostředí. 
 • Řešitelem může být personální oddělení, HR, právní oddělení atp.
 • Velké společnosti tuto skutečnost již povětšinou reflektují, ale způsob provedení je často nevyhovující, ba přímo nešťastný. Např. schránka důvěry v podobě fyzického boxu pro psané oznámení nezaručuje anonymitu oznamovatele, taktéž e-mailová schránka nebo telefonické oznámení. Jako nejvhodnější varianta se tak jeví zcela anonymní přístup - přes webové rozhraní.

Nasaďte rychlé online řešení splňující všechna kritéria bezpečného a anonymního nástroje  

Za měsíční poplatek vám nabízíme: 

 • Zřízení interního oznamovacího systému – tzv. on-line schránky důvěry 
 • Rychlé nasazení
 • Webové rozhraní s logem vaší společnosti
 • Bezpečný přenos a správu dat
 • Pomoc s odkomunikováním tématu whistleblowingu ve vaší společnosti (informační leták)

Pro více informací kontaktujte náš obchodní tým.

 

 

Naposledy změněno 15. 05. 2022