• cs
  • en

Aktuality

Pomáháme zákazníkům s implementací Kubernetes na platformě VMware.

Technologie v ITS se drží aktuálních trendů. Náš interní vývoj se již nějaký čas soustředí na využívání open source technologií a také v infrastruktuře se zaměřujeme  na nové VMWare technologie, specificky oblast kontejnerů a Kubernetes. Jestli využíváte platformu VMware, podívejte se s námi, jaké technologie připravujeme pro nasazení u našeho nejmenovaného zákazníka a nechte se inspirovat.


 

VMware a kontejnery

Možná víte, že VMware ve své Enterprise Plus edici vSphere nabízí podporu Docker kontejnerů – VMware Integrated Containers (VIC). Proti open-source variantě Dockeru se jedná o robustní řešení, která má však z pohledu vývojáře jednu nevýhodu – svoji zastaralost. Jak jsme si sami zkusili, VIC bylo dobrým produktem, ale dnes může být spíše nástrojem přinášejícím do společností kulturu DevOps a hodí se více k testování než produkčnímu nasazení. VMware dle očekávání s novou verzí vSphere přináší opět podporu integrovaných kontejnerů, ale nyní již navíc i formě Kubernetes, která přináší daleko širší možnosti. A to hned ve dvou variantách. Kubernetes je otevřený systém pro orchestraci kontejnerů a automatizaci životního cyklu aplikací. Původně jej vyvinula společnost Google, nyní je udržován nadací Cloud Native Computing a stal se de facto standardem pro větší orchestrované platformy. Jako podřízené nástroje podporuje například Docker.

VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKG)

Tanzu Kubernetes Grid je jednou z enterprise implementací Kubernetes od společnosti VMware. Výhodou produktu je jeho produkční podpora a aktuálnost, TKG je standardní distribucí Kubernetes, aktuálně ve verzi 1.18.3 a 1.17.6. VMware se zavazuje k aktualizacím, tedy dostupnosti aktuálních verzí, každé tři měsíce.

tanzu.jpg

I když se jedná o distribuci Kubernetes podporovanou společností VMware, nejsou k jejímu provozu potřeba žádné specializované produkty mimo vrstvy hypervisoru, plně podporována, ale ne vyžadována, je možnost použití vSAN či virtualizace sítí pomocí NSX. Virtuální uzly, nad kterým jsou spouštěny kontejnery, využívají OS Photon.

Platforma TKG umožňuje vybudovat neomezený počet vysoce dostupných, oddělených Kubernetes clusteru (tenantů), které sdílejí výkon vSphere clusteru, ale jsou jak výpočetně, tak i sítově vzájemně izolovány Výkon je Kubernetes clusterům přiřazován pomocí resource poolu ESXi. TKG může být provozován nad verzí VMware vSphere 6.7 U3 a novější a není úzce provázán na VMware vCenter.

TKG je možné z on-premise prostředí rozšířit do různých veřejných cloudů a následně ho integrovat na své lokální prostředí.

 tanzu2.jpg

Produkt TKG není licencován, ale jeho použití a podpora je podmíněna placením ročního poplatku dle počtu fyzických jader serveru, nad kterými je provozován.

 VMware vSphere 7 with Kubernetes

VMware vSphere with Kubernetes je dalším vývojovým stádiem Tanzu Kubernetes, které přináší řízení a dohled na provozem jednotlivých kontejnerizovaných aplikací. Jeho primární cílením je produkční prostředí, kde je oproti vývojovému a testovacímu stabilnější a vyžaduje vysokou úroveň zabezpečení a protokolování.

Implementace platformy vyžaduje plnou podporu VMware Cloud Foundation včetně vSAN a NSX. Open source implementace Kubernetes je integrována do prostředí VMware vSphere, některé standardní součásti Kubernetes jsou nahrazeny produkty VMware, které umožňují hlubší monitorování a zvyšují bezpečnost. Typickým příkladem je použití VMware NSX, které tak přináší pohled na síťovou komunikaci a datový tok až na úroveň jednotlivých kontejnerů. Řídit je tak možné komunikaci mezi jednotlivými kontejnery a naprosto abstrahovat omezení tradičního fyzického světa.

tanzu3.jpg

Schéma v tomto případě ukazuje jednotlivé kontejnery, které již nejsou na rozdíl od standardního Kubernetes spouštěny ve virtuálních serverech nad Photon OS, ale každý kontejner samostatně a izolovaně ve vlastní Pod VM. Podobně jako TKG není ani podpora Kubernetes ve vSphere licencována, ale její použití a podpora je podmíněna placením ročního poplatku dle počtu fyzických jader serveru, nad kterými je provozován. Výhodou je, že stejný roční poplatek je možné využít pro produkt VMware TKG i vSphere with Kubernetes a obě prostředí tak kombinovat.

Naposledy změněno 8. 03. 2021